0
Loading...
0Moji Favoriti
Loading...
Mi tražimo za vas Ostavi oglas

Saveti kod kupovine stana u nadogradnji

17.04.2018. | Izvor: Adv. Davor Jevremović |

Stanovi u nadogradnji predstavljaju stanove koje investitori zidaju na postojećim objektima i predstavljaju nadogradnju već uknjiženih objekata ili objekata koji su u postupku legalizacije (naknadnog dobijanja gradjevinske dozvole).

Zamolili smo advokata Davora Jevremovića da nam objasni na šta kupci treba da obrate pažnju kada kupuju stan u nadogradnji.

Da bi investitor mogao da započne izgradnju ovih stanova potrebno je da sa stambenom zajednicom (bivši naziv : skupština stanara) zaključi Ugovor, za koji Ugovor je potrebna saglasnost stanara – vlasnika stanova u zgradi.

Dakle, kada stambena zajednica donese odluku o ustupanju zajedničkih prostorija odredjenom investitoru radi nadogradnje (u ovom slučaju tavanskog prostora i sl..), a na osnovu saglasnosti stanara zgrade, stambena zajednica pristupa zaključenju Ugovora sa investitorom, s tim što ovaj Ugovor mora biti dvostrano teretan odnosno mora da postoji i obaveza na strani investitora.
Obično u praksi ova obaveza investitora se odnosi na sređivanje postojeće zgrade ( fasada, hodnici i sl..) ili instalacija sigurnosnih kamera za zgradu i dr..

Na osnovu ovog Ugovora, investitor aplicira za lokacijsku dozvolu (dobija informaciju o lokaciji odnosno da li je dozvoljenja nadogradnja u tom delu grada i koliko je moguće nadzidati postojeći objekat ).

Nakon toga investitor radi kompletan gradjevinski projekat i dobija gradjevinsku dozvolu za nadogradnju.

Ukoliko investitor završi nadogradnju u skladu sa odobrenim projektom, dobiće i upotrebnu dozvolu koja predstavlja osnov za uknjižbu nadogradjenog objekta.

Dakle, prilikom kupovine ovakvih stanova, kupci treba da provere:
- da li investitor ima Ugovor sa zgradom ( stambenom zajednicom ),
- da li je prilikom zaključenja ovog Ugovora investitor imao potrebnu saglasnost vlasnika stanova u zgradi,
- da li je dobio gradjevinsku odnosno upotrebnu dozvolu

i tek onda mogu biti sigurni da kupuju legalan stan.


Kako se u praksi dešava da se nadogradnja radi na objektima koji su u postupku legalizacije (novim objektima), to u praksi znači da je investitor u postupku dobijanja gradjevinske dozvole za postojeći objekat, a da je kasnije aplicirao dobijanje gradjevinske dozvole za deo koji je nadogradio.
Da bi budući kupac bio siguran u kupovinu ovakvih stanova u nadogradnji, najbolje je da sa investitorom – prodavcem zaključi predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, kojim će odložiti zaključenje glavnog ugovora do pribavljanja upotrebne dozvole investitora za nadogradjeni deo objekta.

Pretraga