18
Mar

Kako do čistog vazduha u sopstvenom stanu (VIDEO)

Način kako uzgajati svež vazduh u sopstvenom stanu i kako živeti zdravije u uslovima koje diktira gradski život donosi nam Kamal Meattle koji se ovom temom bavio zbog ličnih zdravstvenih problema i postigao neverovatne rezultate.

Kamal Meattle je pre 17 godina postao aleričan na vazduh u Delhiju. Njegov kapacitet pluća se smanjio na 70%. Lekari mu nisu davali pozitivne prognoze. Uz pomoć IIP, TERI  instituta i NASA je došao do neverovatnog otkrića da uz pomoć tri biljke potpuno promeni kvalitet vazuha u svom stanu. Tri biljke koje su mu pomogle i koje su se pokazale kao glavni proizvodjači kiseonika u stanu su: areca palma (Chrysalidocarpus lutescens), svekrvin jezik (Sanservieria trifasciota) i zlatna puzavica (Epipremnum oureum).

  cvece.jpg

U eksperimentu u jednoj zgradi u Delhiju gde je bilo postavljeno 1200 biljaka na 300 ljudi pored toga što je značajno podignut nivo kiseonika, koji je direktno uticao na produktivnost, 52% je smanjena iritacija očiju, 34% otklonjeni respiratorni problemi, 9% smanjeni problemi sa astmom.
Pogledajte ovaj kratki video (sa titlom na srpskom) u kome je Kamal detaljno objasnio na koji način je uspeo da prevaziđe svoje zdravstvene probleme.