07
Jun
Rebec
Promo

REBEC 2024 u Beogradu 11. i 12. juna - Mozaik novog sveta

facebook messenger viber
Beograd dočekuje predstavnike međunarodnih kompanija iz više od 40 zemalja sveta, 17. godinu zaredom.

Lideri vodećih kompanija iz oblasti razvoja nekretnina, sastaće se 11. i 12. juna pod okriljem jednog od vodećih događaja jugoistočne Evrope - REBEC 2024.

Oni će se kroz 24 tematskih panela, baviti gorućim temama iz oblasti razvoja hotelijerstva, retaila, kancelarija, logistike, industrije i stanogradnje, kao i svim aktuelnostima u okviru zakonodavstva, alternativnih vidova finasiranja, uticaja veštačke inteligencije i klimatologije na razvoj nekretnina.

Beograd će tih dana postati svetska prestonica arhitekture, kojom će defilovati najprestižnija imena iz ove branše, a koji se sve češće pojavljuju na domaćem tržištu, pregovarajući poslove baš u našoj prestonici. Poseban fokus biće na trendovima savremenog urbanizma i arhitekture, holističkog pristupa projektovanju i njegovoj implementaciji.

Značajna tema biće i EXPO 2027, jer se sličan događaj po specijalizaciji, veličini i značaju nije odigrao u Evropi, u poslednjih desetak godina. Može se reći da je EXPO 2027, u rangu održavanja Olimpijskih igara, dok organizaciono prevazilazi značaj i obim Svetskog prvenstva u fudbalu.

Učesnici REBEC-a dolaze iz sledećih kompanija: Bogl Architects, Chapman Taylor, Reiner Schmidt, ReardonSmith Architects, Design International, Puricell Design, Multipraktik Design Studio, EVOZOME, Kooperativa Studio, AOC, MM Real Estate, SquarePlan, Cushman & Wakefield Češka Republika, Atrium Property Services, NKO, Stonedge, MVJ Advokati, BigShefs, MPC Properties Germany, Tokata, Avalon Real Estate, Energy Concept, Reify, mstep, Accor, Hyatt, Radisson group, Horwath HTL Srbija, Eurostars hotels, Beyman Group, PlanRadar, Koton, Ecovis SEE, WE Consult, alfa real estate, Erste Bank Novi Sad A.D, Leko Architects, Intesa Banka, Delta Real Estate, Walvius, Eurasian Real Estate B.V, JYSK, IO Partners, B Devet i mnogi drugi.

Mozaik novog sveta

U današnjem, kasnijem postkovid vremenu, koje je donelo visok nivo neizvesnosti, međunarodnih sukoba i inflatornog kretanja, mnoga pitanja se seku u jednoj tački. Svet kakav poznajemo, ubrzano se i značajno menja, poput leptira. Nastupajuća metamorfoza, kao i ubrzana izmena regulative, već su vidljivi, mada su prave dimenzije tih promena i dalje nesagledive.

Što se tiče REBEC programa, sva ta kretanja biće tema - od primene ESG standarda, zatim, smanjenja emisije ugljenika i podizanja energetske efikasnosti (upravo zbog Pariskog sporazuma i propisa EU, ali i zbog potražnje i zainteresivanosti samih zakupaca i investitora), pa do geopolitičkih.

Vidimo i da je određeni broj razvojnih projekata zastao kod banaka na ocenjivanju ESG pravila, pa su "vraćeni na popravni", tako da je tema obuke i implemenatcije ESG veoma aktuelna.

Promo Rebec

Predstaviće se i savremene tehnologije, koja uključuju veštačku inteligenciju ali i čija rešenja klimatologiju stavljaju u prvi plan. Sve su brojniji preduzetnici koji ozbiljno razmatraju klimatske promene i njihov uticaj na razvoj nekretnina.

Projekcija klimatskih uticaja na objekte za period od 30-50 godina (kada im i inače dolazi vreme pune amortizacije), sve češće se primenjuje i sve se češće postavlja pitanje koliki je uticaj klimatskih promena na održivost, efikasnost, operativnost i kvalitet izgrađenih objekata, sve do vremena "za otpis".

Ovu temu treba ozbiljno shvatiti, jer kada kažemo klimatske promene, mi vidimo da one imaju značajne negativne uticaje, od povećanja temperature i vlažnosti s jedne starne, dok se na drugim stranama sveta, egzaktno potvrđuju produženja sušnih perioda, ali i onih sa velikim poplavama.

U tom smislu evropska inženjerska zakonodavstva fokusirala su se na favorizaciju većeg iskorišćenja prirodnih materiala, posebno drveta i kamena, u materijalnom i funkcionalnom sadržaju investicionih projekata, posvećih razvoju nekretnina. U post-kovid periodu pokrenuta je tema energetske održivosti planete u smislu bilansa proizvodnje i potrošnje, posebno iz obnovljivih izvora.

Promo Rebec

Gde smo u odnosu na region i šire okruženje?

Beograd je već ubrzano krenuo u pripreme EXPO 2027, počela je izgradnja novog sajamskog i pratećeg stambenog kompleska u Surčinu, preduzetnici intenzivno istražuju lokacije za nove hotele, servisne apartmane, brendrirane rezidencije i "membership" klubove. "Pojavljuju se" informacije koje potvrđuju trend, da na potezu zapadnog dela obilaznice oko Beograda, posebno u smeru ka Surčinu, sve veći broj većih lokacija, koje su do sada bile nesiplative i neodržive, urbanistički se razvijaju za manje kontinentalne rezorte. Po modelu servisnih apartmana ili brendiranih rezidencija, parcele se dele u posebne celine, gde svaka ima svoj bazen. To će biti kompleksi zatvorenog tipa, energetski i ekološki potpuno održivi i zdravi. Tu imamo priliku da vidimo holistički pristup na delu.

Nije nemoguće da se do početka EXPO 2027. u okolini Beograda izgradi i prvi šampionsnki golf projekat sa 18 rupa i pratećim sadržajima. U tom slučaju bi se Beograd i po tom kriterijumu pojavio na karti sveta. To bi zadovoljilo očekivanja i potrebe ne samo stranaca koji žive i rade ovde, već i malobrojne golf zajednice u Srbiji, koja je do sada u okruženju morala da traži, obilazi i koristi ovakve sadržaje.

Promo Rebec

Naravno, aktivnosti na poboljšanju kvaliteta i kapaciteta saobraćajne i komunalne infrastukture ne smeju stati. Uticaj pratećeg urbanističkog razvoja biće posebno aktuelan i kolosalno će uticati na razvoj građeviske industrije.

Takođe nezaobilazna tema će biti i šta posle Expo-a 2027? Da li će Beograd uspeti da zadrži rastuće trendove i tada, da li će poslovni nomadi i dalje hrliti u Beograd sa svojim porodicama i kakav će biti trend tražnje. Pre ili kasnije, jednog momenta krenu obrnute tendencije od pozitivnih i za to vreme se treba spremiti. Predviđanja zasnovana na čvrstoj statsitici mogu biti izuzezno vredna.

Poredeći sa okolnim tržištima nekretnina, shodno broju stanovnika i veličini BDP-a, Srbija se polako ali sigurno penje na vrh regionalne liste, kao prihvatljiva i održiva s aspekta povoljnih poslovnih rizika, stepena povraćaja investicija i adekvatnog kvaliteta pruženih usluga. Doduše, u momentu kada se inflacija ne smanjuje željenim tempom i gde je cena kapitala kod banaka i dalje skupa, ukazuje se prilika za alterantivne proizvode finansiranja nekretnina. Tu se pored promocije ukazuje potreba za edukacijom i predstavljanjem pravila u realizaciji ovakvih proizvoda. Grandiozna štednja građana može biti podstaknuta da se iz banaka "preseli na tržite". To neće biti ni lako, ni brzo.

U Srbiji "kvadrati" i dalje drže prednost u investiranju.

Promo Rebec

Beograd je jedina metropola u regiji koju iviče Milano, Istanbul, Budimpešta i Atina. Zato će REBEC i ove godine skromno doprineti ovoj činjenici, ugošćujući brojne regionalno i internacionlno važne govornike i posetioce.

Vidimo se 11. i 12. juna u hotelu Metropol Palace!