04
Jul
Koridori Srbije
Koridorisrbije.rs

Kako će Moravski koridor unaprediti život u centralnoj Srbiji i regionu

facebook messenger viber
Gradnja auto-puta Moravski koridor, ukupne dužine 112,3 kilometra, započela je krajem 2019. godine kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji u poslednjim decenijama.

Ovaj auto-put će ne samo transformisati saobraćajnu infrastrukturu centralne Srbije, već će imati dalekosežne ekonomske i socijalne benefite.

Moravski koridor obuhvata tri ključne deonice: Adrani – Preljina, Kruševac – Adrani i Pojate – Kruševac, koje će biti od vitalnog značaja za povezivanje regiona i unapređenje regionalne ekonomije. Do danas je pušteno u saobraćaj 27,8 kilometara, dok se do kraja 2024. godine planira otvaranje dodatnih 46 kilometara, što će znatno olakšati putovanja i doprineti ekonomskom razvoju lokalnih zajednica.

Šta sve povezuje Moravski koridor?

Osim što će direktno povezati više od pola miliona stanovnika, Moravski koridor će biti ključna veza između Koridora 10 i 11, što će doprineti boljoj integraciji Srbije u regionalne i evropske saobraćajne tokove. Projektom je predviđena izgradnja 11 denivelisanih raskrsnica i 117 većih putnih objekata, uključujući 88 mostova i nadvožnjaka, što će dodatno unaprediti bezbednost i protočnost saobraćaja.

Šta sve obuhvata radove na Moravskom koridoru?

Više od 3.500 radnika i preko 1.200 jedinica mehanizacije dnevno je angažovano na izgradnji Moravskog koridora, čime se stvara značajan ekonomski impuls i otvaraju nova radna mesta. Auto-put će biti prvi pametni autoput u Srbiji, sa savremenom infrastrukturom koja omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, što će doprineti sigurnijem i efikasnijem odvijanju saobraćaja.

Projekat takođe obuhvata i ambiciozne hidrotehničke radove na Zapadnoj Moravi, uključujući izgradnju novih korita, regulaciju rečnog korita i izgradnju odbrambenih nasipa radi zaštite autoputa od potencijalnih prirodnih nepogoda. Planirano je i izmeštanje komunalne infrastrukture kako bi se omogućila nesmetana izgradnja i funkcionalnost auto-puta.

Koliko kilometara puta je završeno do sada na Moravskom koridoru?

Do danas je u saobraćaj pušteno 27,8 kilometara auto-puta Moravski koridor, a do kraja 2024. godine planira se otvaranje dodatnih 46 kilometara. Trenutno se intenzivno radi na svim segmentima projekta, uključujući izgradnju mostova, petlji, nadvožnjaka i podvožnjaka duž cele trase. U martu su započeli radovi na gornjem sloju sa kamenom i asfaltnom podlogom, dok se istovremeno sprovode kompleksni hidrotehnički radovi na uređenju Zapadne Morave. Ova faza projekta podrazumeva izgradnju novih korita, regulaciju rečnih tokova i izgradnju odbrambenih nasipa, sve u cilju sigurnosti i dugoročne funkcionalnosti auto-puta.

Krajem marta jedan deo započetih radova je i završen, kako je rekao direktor "JP Koridori Srbije" Aleksandar Antić.

"Kad je u pitanju leva traka, mi smo završili posteljicu, odnosno drobljeni kameni agregat preko dva kilometra i sve smo to stavili pod dva sloja asfalta. Kada je u pitanju desna traka, negde oko 3.600 metara je pod tri sloja kamenog agregata, do sada smo uradili negde oko 2.400 metara drugog sloja asfalta", navodi Aleksandar Antić, direktor JP "Koridori Srbije".

Sudeći po snimcima objavljenim na jednom Jutjub kanalu pre par dana, a, kada se radi o novom delu korita Zapadne Morave, radovi napreduju napreduju.

Koji su benefiti Moravskog koridora za Srbiju?

Moravski koridor će biti važna trasa koja će omogućiti bolje povezivanje sa susednim zemljama kao što su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija. Ovaj projekat će doprineti jačanju ekonomske saradnje i integracije regiona jugoistočne Evrope. Takođe, sa završetkom izgradnje benefite će imati i lokalni žitelji budući da će se u neposrednoj blizini trase nalaziti brojni hotelski smeštaji i potpadajući objekti.

Moravski koridor nije samo infrastrukturni poduhvat, već i simbol napretka i modernizacije Srbije, čije će se koristi osećati dugoročno u poboljšanju životnog standarda građana i jačanju privrednih veza unutar zemlje i regiona.