');
30
Nov

Najbrži put do vlasničkog lista

facebook messenger viber
Da bi izvadili vlasnički list više ne morate da čekate u redovima i obilazite šaltere. Republički geodetski zavod je uveo e-šalter i moguće je izvaditi vlasnički list putem interneta.

Sve što treba da uradite je:
Da otvorite nalog - To radite tako što posetite: http://www.rgz.gov.rs/ zatim preuzmete obrazac za prijavu korišćenja servisa za građanje i pošaljete ga na: zahtevi@rgz.gov.rs Kao odgovor na zahtev dobićete svoju kombinaciju korisničkog imena i lozinke kao i link za logovanje na sistem - u dve odvojene poruke. Obavezno proverite folder u e-mailu sa nepoželjnim porukama - jer se može desiti da ova poruka baš tu upadne.
Ulogujete se na sistem i podnesete zahtev
Kada ste otvorili nalog, sa kombinacijom korisničkom imena i lozinke koju ste dobili logujete se na sistem i popunjavate zahtev. Usluge Republičkog geodetskog zavoda za koje se zahtev može podneti elektronskim putem su:
• Izdavanje kopije plana;
• Izdavanje kopije voda;
• Izdavanje lista nepokretnosti;
• Izdavanje lista voda;
• Izdavanje uverenja o nazivu ulice i kućnom broju;
• Izdavanje uverenja o posedovanju nepokretnosti na nivou Opštine.
Kada ga popunite i pošaljete klikom na odgovarajuče dugme možete pratiti status zahteva u opciji: Pregled zahteva.

geodetskizavod01.jpg
geodetskizavod02.jpg