06
Nov
Novi zakon staje na put divljoj gradnji
Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damnjanović izjavila je danas, povodom stupanja na snagu izmena Zakona o ozakonjenju, da je cilj donošenja tog zakona da se najveći broj objekata ozakoni.

Novina u zakonu je da se ne čeka okončanje upravnog spora, rekla je Damnjanovićeva, dodajući da bi nove odredbe Zakona o ozakonjenju trebalo da omoguće da se divljoj gradnji stane na put.

Damnjanovićeva je, gostujući u Dnevniku RTS-a, kazala da je osnovnim zakonom bilo jasno rečeno da su predmet ozakonjenja samo oni objekti koji su građeni do stupanja na snagu zakona.

Vraćanje u legalne tokove
- Najnovijim izmenama mi smo to samo potvrdili, s tim što smo kao kumulativni uslov predvideli i vidljivost na satelitskom snimku. Svi oni koji su gradili posle stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju 2015. godine, nisu predmet ozakonjenja ni po osnovnim, ni po najnovijim izmenama zakona - objašnjava Damnjanovićeva. Prema njenim rečima, cilj donošenja Zakona o ozakonjenju je da se najveći broj objekata ozakoni, da se vrati u legalne tokove, ali postoji i broj objekata koji nikada neće moći da bude ozakonjen.

Preuzmite potpuno besplatnu IOS aplikaciju Nekretnine.rs - Preko 120.000 oglasa za nekretnine na vašem telefonu ili tabletu. A tu je i Android aplikacija.

 - Ono što je novina u ovom zakonu je da se ne čeka okončanje upravnog spora, odnosno pravosnažnost rešenja o rušenju, kada se odbije zahtev za ozakonjenje, već na osnovu konačnog rešenja svaka lokalna samouprava, svi koji donose rešenja odnosno, građevinska inspekcija mogu rušiti takve objekte - istakla je državna sekretarka.

Opširnije pročitajte OVDE.