Prodaja proizvodnog objekta - mešaona stocne hrane u pripremi - fotografija