JEDINI U PONUDI 4.0 117.51 m2 Magnolia pogled ka gradu - fotografija