Senjak, Žanke Stokić 74m2 sa garažom 12m2, Žanke Stokić - fotografija