Bohor

Bohor

31000 Užice

Srbija

Poslovni telefon:

Mobilni telefon:

Dosledno prateći visoko postavljene ciljeve i principe poslovanja utvrđene još 1978. godine kada je osnovana, firma BOHOR je za nepune tri decenije izrasla u savremeni poslovni sistem koji obuhvata BOHOR - Užice, BOHOR - Beograd, ATENA BOHOR - Montenegro sa svojim partnerima ABV SISTEM - Trebinje i UNIVUL - Novi Sad. Promišljena poslovna politika i racionalno upravljanje privatnim kapitalom firme učinili su da BOHOR danas egzistira kao stabilno preduzeće, sa jasno definisanim pravcima budućeg razvoja. Reč je o firmi energičnih i obrazovanih ljudi spremnih da prihvate nove izazove, a svaki prazan tržišni prostor vide kao šansu. BOHOR je inovativna firma sa jasnim fokusom na izgradnji kompletnog enterijera. U kooperaciji sa italijanskom firmom ATENA, vodećim evropskim brendom u ovoj oblasti, BOHOR intenzivno investira u razvoj više proizvodnih linija i tako širi lepezu svog proizvodnog asortimana. Danas je ATENA BOHOR - Montenegro vodeća firma u ovoj oblasti na crnogorskom tržištu. U kratkom vremenskom periodu realizovala je većinu ozbiljnijih projekata u Crnoj Gori i time preuzela poziciju lidera, postavši sinonim za kvalitetnu suvu gradnju i ekskluzivno opremanje enterijera. Proizvodni program BOHOR-a obuhvata profile za izradu nosećih struktura za spuštene plafone i profila za sisteme suve gradnje,< ispune za metalne plafone tipa linear i metal modular, kao i rasvetne elemente za unutrašnje osvetljenje. Sve to se realizuje u 2 prostoru površine 6000 m , lociranom na Sušici, nedaleko od Užica, na putu prema Zlatiboru. BOHOR poseduje ISO sertifikat upravljanja kvalitetom, kao i ateste za protivpožarnu otpornost pregradnih zidova, a posebna novina su i atesti za zvučno-izolacionu moć pregradnih zidova i zidnih obloga. Kao ovlašćeni distributer firmi AMF, Knauf, Atena i Isover, BOHOR je najveći snabdevač domaćeg tržišta mineralnim i metalnim plafonima, gips pločama i konstrukcijama, rasvetom i izolacionim materijalima. BOHOR je ostvario dugoročnu saradnju sa preko 1000 firmi iz Srbije i zemalja iz EX-YU prostora kao i sa brojnim kompanijama iz celog sveta. Iza firme stoje brojni objekti opremljeni rasvetom i plafonima, realizovani sistemima suve gradnje, čiji izgled govori više od reči.

Neprestana izloženost različitim vrstama buke može prouzrokovati zdravstvene probleme, porodične probleme, probleme sa komšijama...


Adekvatna zvučna zaštita koju pruža BOHOR pregradnih zidova B-PZ je pouzdano i ekonomično rešenje zvučne izolacije. Heterogena struktura BOHOR pregradnog zida, u kome su kombinovani elastični materijali različitih gustina i sastava, blokira horizontalni prenos zvučnih talasa. Elastično spajanje na pod i tavanicu, kao i na susedne zidove, onemogućava prenos zvuka preko spojeva. Zahvaljujući specifičnoj konstrukciji BOHOR B-PZ predgradni zidovi imaju značajno bolja zvučno-izolaciona svojstva nego tradicionalni građevinski materijali kao što su zidovi od opeke povezane i obrađene malterom. Poseban kvalitet sistema BOHOR B-PZ predgradnih zidova je višestruko manja masa nego kod zidova od opeke. Pozitivne zvučno-izolacione karakteristike potvrdilo je laboratorijsko merenje instituta IMS a.d. iz Beograda koji je izdao ateste za sistem BOHOR B-PZ pregradnih zidova.

 

Prirodna otpornost gipsa na požar


Kada se koristi kao komponenta u odbrani od požara, pregradni zid građen u sistemu BOHOR B-PZ predstavlja efikasan sistem pasivne zaštite. U prirodnom stanju gips sadrži vodu u okviru kristalne rešetke, u formi hidrata. Prilikom izlaganja vatri, odnosno toploti, dolazi do isparavnja vode, što onemogućava transfer toplote. Praktično požar u jednoj prostoriji ne može biti prenet u susednu, ukoliko je između njih propisno montiran protivpožarni sistem BOHOR B-PZ pregradnog zida, sve dok se energija vatre troši na isparavanje vode iz gipsa. Za BOHOR B-PZ zidove to vreme iznosi minimalno 60-120 minuta, u zavisnosti od modela zida. To pruža dovoljno vremena za reakciju i aktivnu borbu sa vatrom i minimizovanje potencijalne štete.Odlična vatrootporna svojstva potvrdilo je laboratorijsko ispitivanje instituta IMS a.d. iz Beograda koji je izdao ateste za sistem BOHOR B-PZ pregradnih zidova.

Telefon Bohor proizvodnja: 031/831-006 i 831-007