Magacinski prostor-Arse Teodorovića 5 leva strana

Ažuriran: 20.06.2024 Objavljen: 11.10.2022
 • Kvadratura:
  301.7 m²
 • Sobe:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -
 • Opremljenost:
  -
Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Detalji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Magacin
 • Kvadratura: 301.7 m²

Opis

 

 

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5            

подрум-магацински простор-лева страна МРЦ 1 подрум

301,70 0,60

Магацински простор 

Напомена: рок закупа до 17.05.2025. године                 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА

Пословни простор _ део подрума  лева страна (МРЦ 1 Подрум)_

Пословни комплекс  Нови Сад,  Арсе Теодоровића бр. 5

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ    

 

 Град /Улица / кућни број  

Нови Сад Арсе Теодоровића бр. 5

Опис непокретности

Пословни простор  у саставу Пословне зграде  Пословног комплекса Нови Сад Арсе Теодоровића бр. 5 и то:

 

 • магацински простор подрум лева страна просторија број 3 површине 301.70 м2  

Делатност/намена

Магацински простор за смештај робе

Временски период давања у закуп

 1. (једна) година уз могућност продужења,

 

Општи и пројектно-технички подаци  о непокретности

 • простор у функционалном стању;
 • у подруму нема грејања;

 

Заједнички тоалети: тоалет у приземљу лева страна улаз број 9* заједнички користе закупци пословног простора приземље лева страна (МРЦ 1) и магацинског простора приземље (МРЦ 3 и МРЦ 4)  и Гараже са манипулативним платоом.

 

Улаз у Пословну зграду број број 24*

 

Фотографије и скице приказани у тачки  2 Информације

 

 • Пословни комплекс у чијем саставу је Непокретност има физичко-техничко обезбеђење( ФТО) регулисано интерним актом
 • Пословна зграда поседује електричне и водоводне инсталације, канализацију, телефонске парице.

 

 

 

 

 

 

 

ФТО

 • Процедура уласка и изласка и поступања у Пословном комплексу  регулисана  интерним актима НИС а.д. : UP 11.05.01-001 - Безбедносни предуслови за улазак, боравак и излазак лица и возила и уношење/изношење материјално-техничких средстава у/из објеката и Инструкције за улазак / излазак у/из и ФТО Пословног комплекса  Нови Сад,  Арсе Теодоровића 5

 

 • НИС а.д. обезбеђује дупликат кључева сваког пословног простора, тако да један кључ предаје закупцу на употребу, а други се оставља код ФТО на чување (у залечаћеној коверти); Закупац има право/обавезу да у случају замене цилиндра/кључа сам преда ФТО запечаћену коверту у којој се налази кључ;
 • Закупац је у обавези за случај закупа паркинг места да достави списак возила (тип и врста возила) са регистрационим ознакама која ће користити конкретно паркинг место/паркинг простор;
 • ФТО у односу на посетиоце поступа у складу са Законом о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) (по овлашћењима службеника обезбеђења).
 •  ФТО обезбеђује заједнички простор и поједине техничке канцеларије у Пословној згради;
 • Закупац самостално закључава и на други начин обезбеђује своје ствари и ствари својих посетилаца, и сам одговара у случају нестанка истих, оштећења и сл.;
 • Закупац може да постави сопствени видео надзор, након што се претходно прибави сагласност на скицу са тачном позицијом камере и видеокругом односно зоном покривања коју ће предметна камера да снима и за начин постављања и полагања потребне инсталације,

 

Ограничења и услови закупа/коришћења

.

 • Редовно (текуће) техничко одржавање врши Закуподавац, овај трошак не наплаћује закупцима  магацинског простора у подруму;

 

 • Ванредно (хаваријско) одржавање је обавеза и трошак Закуподавца;
 • Потребе за редовним (текућим) техничким или хаваријским одржавањем пријављују се у периоду од 08.00-24.00 часова на:  jasmina.jurjevic@nis.rs или путем телефона: 064/888 14 47 (а хаваријско одржавање и на адресу fkz.kontrola.at@nis.rs 064/888-1194);
 • Закупац уз Уговор закључује и Споразум о антикорупцијском понашању Споразум о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и заштити од пожара за закуп пословног простора (HSE  споразум)  
 •    Закупац је  у обавези је да се придржава интерних аката Друштва: : Стандард НИС ад Нови Сад СД 11.01.01; СД 09.02.01 Заштита од пожара, УП 09.02.01-002 Правила заштите од пожара и односно дана 25.05.2023. године Инструкције за улазак/излазак у/из и ФТО Пословног комплекса  Нови Сад Арсе Теодоровића број 5 од 15.06.2022. године.

 

 • у случају извођења радова (радове на  побољшању, преправци, адаптацији,  инвестиционом и/или хаваријском одржавању и/или улагању у Непокретност/на делу Непокретности, истицање фирме/ постављање реклама) од стране Закупца/Корисника:
 • oбавезна претходна сагласност и надзор Закуподавца.
 • сви радови (на побољшању Непокретности у вези са делатношћу Закупца/Корисника) морају бити извршени на терет Закупца, без права на надокнаду од стране Закуподавца;
 • за случај да је неопходно исходовање одређених одобрења (нпр. Решење о одобрењу за извођене радова, Грађевинска дозвола) кроз поступак обједињене прoцедуре, Закуподавац је Инвеститор, а Закупац финансијер и подносилац захтева, а на основу Пуномоћја датог од стране Закуподавца.

 

 •  не постоји могућност давање на коришћење канцеларијског намештаја и друге опреме осим клима уређаја који су саставни део предмета закупа и за које се обрачунава накнада у висини од 1% књиговодствене вредности (покретна имовина);
 • закупац је у обавези да плаћа поред закупнине и накнаде за покретну имовину и Пратеће трошкове(изузев за простор у подруму);

закупац самостално пријављује, плаћа и по престанку закупа одјављује: ПТТ услуге и услуге интернета, пријављује и плаћа накнаду за унапређење и заштиту животне средине и одржава хигијену у простору који користи_предмету закупа Укупна површина за обрачун трошкова у Пословној згради износи 3.319,89 м2 (Обрачунска површина)

 

 • Закуподавац је у обавези:
 • да спроводи планске прегледе стања предмета закупа односно Пословног комплекса и то:

 

 • редовне законске активности на провери електричних и громобранских инсталација (законска обавеза на 2 године) 
 • редован преглед и сервис противпожарних апарата и хидраната на Непокретности (редовне шестомесечне контроле уз израду припадајућих Извештаја)

Пратећи трошкови

Врста трошка:

Начин обрачуна

грејање

на основу рачуна испоручиоца услуге сразмерно површини конкретног пословног простора( осим за просторије које немају грејање) у односу на Обрачунску површину

електрична енергија

на основу рачуна испоручиоца услуге сразмерно корисној површини конкретног пословног простора и Гараже  у односу на Обрачунску површину,

трошкови електричне енергије за пословне просторе са контролним бројилима            

на основу рачуна испоручиоца услуге према стању потрошње на контролном бројилу

комуналне услуге (вода, канализација, изношење смећа)

на основу рачуна испоручиоца услуге сразмерно корисној површини конкретног пословног простора  и Гараже у односу на Обрачунску површину,

Текуће (техничко)  одржавање

По основу рачуна испоручиоца услуге по Уговору са испоручиоцем услуге) за конкретне сервисе за конкретан пословни простор  у закупу

       

 

Трошкови се не наплаћују за магацински простор у подруму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija

 • Srbija
 • Južno-bački
 • Novi Sad
 • Rotkvarija

Linije prevoza u blizini:

Kontakt podaci oglašivača
NIS a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi SadSerbia
Kompletna ponuda oglašivača

Prijavi grešku