Žao nam je, ovaj oglas više nije aktivan. Pogledajte slične oglase klikom na link:

Poslovni objekti / Poslovni prostori / Poslovna zgrada / Izdavanje / Vrela

Kompleks Ruma, Autoput Beograd-Zagreb bb (deo ranije BS 2) (Zgrada sa pripadajućim zemljištem Ruma)

Ažuriran: 27.11.2019 Objavljen: 27.06.2019
 • Kvadratura:
  - m²
 • Sobe:
  -
 • Kupatilo:
  -
 • Grejanje:
  -
 • Parking:
  Ne
 • Sprat:
  - / -

Detalji

Zgrada površine u osnovi 112m2, neto površine 101,65m2,sa pripadajućim zemljištem-parcelom katastarski broj 12199/1 KO Ruma, površine 3955m2, nalazi se na lokaciji Autoput Beograd-Zagreb bb, Ruma; Delatnost/namena prostora: Ugostiteljstvo, adminitrativni poslovi, rok zakupa: 3 godine uz mogućnost produženja; Delatnost: Ugostiteljska delatnost (restorani), trgovina, usluge (telefonske usluge, turističke usluge), servisi (vulkanizer, automehaničar); Obaveze Zakupca: da izradi urbanistički projekat za parcelu 12199/1 KO Ruma, kojim se predviđa odgovarajući Uslužni objekat (od postojeće zgrade benzinske stanice), uz obavezno predviđenu benzinsku stanicu (koja ne mora da bude izgrađena i u funkciji, već samo predviđena) i pribavi prethodno saglasnost NIS a.d. na urbanistički projekat, pribavi potvrdu nadležnog organa na urbanistički projekat u roku od 270 dana od dana zaključenja Ugovora, izvrši sve radove potrebne za privođenje Kompleksa nameni radi koje se izdaje u zakup, uključujući i da: -aktivira i obezbedi priključak za električnu energiju i ugradi novi razvodni orman, u ime i za račun NIS a.d., bez prava na nadoknadu od strane NIS a.d., aktivira i ibezbedi priključak za vodosnabdevanje i ugradi novi vodomer, u ime i za račun NIS a.d., bez prava na nadoknadu od strane NIS a.d., da se ponaša prema objektima koji nisu predmet zakupa sa posebnom pažnjom dobrog privrednika, te da ih ne ošteti prilikom korišćenja predmeta zakupa, da vrši o svom trošku redovno (tekuće) održavanje i havarijsko (vanredno) održavanje Kompleksa, da redovno vrši čišćenje septičke jame, o svomtrošku i bez prava na nadoknadu od strane NIS a.d. i troškove plaća direktno isporučiocu usluge, da sam u svoje ime i za svoj račun, kod nadlećnog komunalnog preduzeća izvrši prijavu iznošenja smeća, a po prestanku Ugovora o zakupu i odjavu ove usluge, i troškove plaća direktno isporučiocu usluge, da sam prijavi i plaća naknadu za korišćenje javnih puteva (u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara), da sam , u svoje ime i za svoj račun, aktivira PTT i IT priključke i troškove plaća direktno isporučiocu usluge, zakupac je u obavezi da se pridržava internih akata NIS.a.d. Izvođenje radova od strane Zakupca uključujući i radove na privođenju nameni moguće je pod sledećim uslovima: potrebna prethodna pisana saglasnost NIS.a.d., da Zakupac sve radove vrši o svom trošku, bez prava na naknadu troškova na ime ulaganja u Kompleks, uz nadzor NIS.a.d, u slučaju da je potrebno ishodovanje određenih odobrenja (Rešenja o odobrenju za izvođenje radova, Građevinske dozvole), kroz postupak objedinjene procedure, NIS a.d. bi bio Investitor, a Zakupac, po osnovu Punomoćja datog od strane NIS.a.d bi bio podnosilac zahteva. Zakupac je u obavezi da sve radove izvodi prema građevinskoj dozvoli/odobrenju za građenje, i da se pridržava zakosnkih i podzakonskih akata, kao i internih akata NIS a.d.(prethodno pobrojanih). Zakupac je obavezan da plaća prateće troškove.

Lokacija

 • Srbija
 • Sremski
 • Ruma
 • Vrela
 • Autoput Beograd-Zagreb bb

Žao nam je, ovaj oglas više nije aktivan. Pogledajte slične oglase klikom na link:

Poslovni objekti / Poslovni prostori / Poslovna zgrada / Izdavanje / Vrela

Sadržaji

Podaci o nekretnini

 • Transakcija: Izdavanje
 • Kategorija: Poslovna zgrada
 • Uknjiženo: Da
Slične ponude
Izdavanje
5 EUR
Po dogovoru
10 EUR
1 300 EUR