08
Jul
advokat
privatna arhiva

Pravni savetnik: PITANJA za advokata!

facebook messenger viber
Prenamena garaže u stambeni prostor; Da li po zakonu posle prodaje bilo koje nepokretnosti moram da platim porez na kapitalnu dobit? Odgovore na ova i još pravnih pitanja potražili smo kod ADVOKATA!

Da li je rizično kupiti kuću dok je legalizacija u toku i šta je ustvari legalizacija nekretnine?
Legalizacija bilo kog objekta znači naknadno dobijanje gradjevinske dozvole.
Ukoliko je namena zemljišta na kome se nalazi objekat takva da je na tom zemljištu dozvoljena stambena gradnja, onda su utoliko veće šanse da će taj objekat jednom biti legalizovan. Procenu kupovine morate vršiti sami.

Kako da tavanski prostor fizički lako odvojiv od ostalih stanova prevedem na svoje ime?
Tavanski prostor je suvlasništvo svih stanara u zgradi i korišćenje tavanskog prostora može da Vam omogući kućni savet zgrade, sklapanjem ugovora sa Vama.

Kako da prevedem neuknjižene nekretnine na sebe? Da li po zakonu posle prodaje bilo koje nepokretnosti moram da platim porez na kapitalnu dobit?
Na ostavinsko rešenje morate platiti porez koji će Vam odrediti nadležna poreska uprava, posle čega će Vam na isto staviti pečat – klauzulu o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava. Što se tiče uknjižbe na Vaše ime, ona je u ovom trenutku nemoguća s obzirom da su u pitanju neuknjiženi objekti. Što se tiče kapitalne dobiti ona se plaća posle prodaje bilo koje nepokretnosti bez obzira da li je ili ne uknjižena.

Prenamena garaže u stambeni prostor
Moguće je izvršiti prenamenu poslovnih prostorija ili garaže u stambeni prostor, samo ukoliko za to postoje zakonom propisani uslovi. Odgovor na pitanje, kako izvršiti prenamenu, će te dobiti u nadležnoj opštini – imovinsko pravnom sektoru.


Na pitanja je odgovorio Advokat Davor Jevremović.