11
Aug

Agencije traže da i one mogu da izdaju LIST NEPOKRETNOSTI

Klaster nekretnina podneo je inicijativu vladi da se posrednicima u prometu i zakupu nekretnina, kao profesionalnim korisnicima usluga e-katastra, odobri da mogu da izdaju list nepokretnosti pod istim uslovima kao i notari i geodetske organizacije.

U resornom ministarstvu kažu da je za to potrebno izmeniti Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova i da su spremni da podrže svaku inicijativu koja koristi građanima i privredi.

Agencije2

"Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uvek vodi računa o najboljem interesu građana i građanki, te ukoliko bi proširivanje kruga lica omogućilo lakše pribavljanje lista nepokretnosti za građane i privredu, podržaćemo svaku takvu inicijativu i preduzeti korake iz svoje nadležnosti da bi ona bila i sprovedena", rečeno je Tanjugu u ministarstvu.

Predsednik UO Klastera nekretnina Nenad Đorđević rekao je Tanjugu da na osnovu vladine uredbe kojom je javnim beleženicima i geodetskim organizacijama povereno izdavanje lista nepokretnosti građanima, posrednici u prometu nepokretnosti, kao profesionalni korisnici usluga eKatastra, ne mogu da izdaju građanima list nepokretnosti.

"Iako smo tehnički i stručno osposobljeni da to radimo, a građani se prilikom prometa prvo obraćaju nama i uglavnom kod nas završavaju sve te poslove u vezi sa prometom ili izdavanjem nepokretnosti pre overe predugovora ili ugovora, kada idu kod javnog beležnika na overu".

Đorđević je istakao da bi bilo u interesu građana i države da im se odobri da pod istim uslovima kao javni beležnici i geodetske organizacije izdaju listove nepokretnosti pošto će građanima biti znatno smanjen period čekanja i tako neće morati više puta da odlaze kod javnog beležnika.

U ministarstvu napominju da je, ipak, potrebno razlikovati status profesionalnog korisnika i mogućnost izdavanja lista nepokretnosti u papiru.

Prema zakonskoj definiciji, "profesionalni korisnik" jeste lice, odnosno organ kome je od strane Zavoda, dodeljeno korisničko pravo da, u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti, kroz e-Šalter vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-Šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, objašnjavaju u ministarstvu.

Takođe, kažu da na osnovu podnetog zahteva RGZ-u, posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti mogu odmah da dobiju status profesionalnih korisnika.

"Što se tiče lista nepokretnosti, zakonom je definisano da jedino javni beležnici, kao geodetske organizacije mogu izdavati izvode iz lista nepokretnosti. Uslovi izdavanja izvoda uređeni su odgovarajućom Uredbom".

Agencije3

Međutim, dodaju u ministarstvu, upravo reformom koju je sprovelo Ministarstvo građevinarstva, zajedno sa RGZ-om i Svetskom bankom, u delu koji se odnosi na upis prava svojine i unapređenje zemljišne administracije, stvoreni su uslovi i sve tehničke mogućnosti da se "krug lica koja mogu izdavati list nepokretnosti, proširi i na druge korisnike, među kojima su i advokati, agenti za nekretnine, kao i drugi subjekti koji imaju interes i potrebu da ubrzaju taj postupak".

Za realizaciju podnete inicijative da se proširi krug lica koja mogu izdavati list nepokretnosti, potrebno je pristupiti izmenama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, budući da se krug lica može proširiti jedino izmenama tog zakona, navode u ministarstvu.