19
Oct

Zašto je energetska efikasnost zgrade jedna od NAJBITNIJIH stavki

Savremeno doba i XXI vek su sa sobom doneli u velikoj meri lakši i napredniji život, život koji je dobio nove odlike napredovanjem tehnologije.

Međutim, sve je to sa sobom donelo i određene loše mere, postupke, te posledice koje se neminovno trpe, a koje u najvećoj meri trpi priroda iz koje svaki čovek na planeti crpi osnovno za život. 

U vremenu globalnog zagrevanja, propadanja zelenih površina, ogromnih utrošaka različite vrste energija, bez njihovog efikasnog korišćenja i obnove, bilo je potrebno govoriti o potrebama energetske efikasnosti i donošenju brojnih zakona koji bi sproveli racionalnu potrošnju i korišćenje svih oblika energije. 

Posebno je potreba stvorena kada su u pitanju zgrade, jer se poslednje decenije mogu nazvati vremenom hiperizgradnje u celom svetu. Doneta pravila utiču na promenu korišćenja energije kako pojedinca, tako i manjih i većih kompanija, te uopšteno promene u celokupnom čovečanstvu.

Pogledajte ponudu stanova u novogradnji u Beogradu:
NOVOGRADNJA BEOGRAD


Šta je energetska efikasnost?

Budući da je više decenija unazad korišćen ogroman broj tehničkih uređaja čiji se utrošak energije koju koristi za pokretanje i rad nije ozbiljnije pratio, bilo je potrebno razmotriti na koji način svi postojeći tehnički uređaji mogu biti energetski efikasni. 

Dva osnovna razloga postoje kada je reč o potrebi za energetskom efikasnošću, a to je najpre očuvanje životne sredine i svakako, svakom pojedincu, važna ušteda. Međutim, kada se pomene ušteda, bilo koje vrste, osnovno je da se usmeri pažnja ka tome da će nešto biti umanjeno, da li u količini potrošenog, a samim  tim i u kvalitetu.

Pogledajte i sledeće oglase:
NOVOGRADNJA NOVI SAD


Energetska efikasnost podrazumeva, suprotno tome, potrošnju energije koja je manja, a koja je efikasnija, to jest, kvalitetnija. Efikasna upotreba energije usmerena je ka poboljšanom kvalitetu života, udobnosti, energetske bezbednosti i onog, za pojedince najvažnijeg, finansijske uštede. U svemu tome, smanjena upotreba derivata potrebnih za određenu energiju, čini da jedan tehnički uređaj nimalo ili u maloj meri utiče negativno na životnu sredinu, što u prethodnim decenijama nikako nije bio slučaj. Zbog svih ovih potreba, nastao je i zakon koji se odnosi upravo na energetsku efikasnost.

gradiliste


Zakon o energetskoj efikasnosti

Kao što smo već rekli, potreba za formiranjem određenih pravila posebno se stvorila u trenucima kada se kako u svetu, tako i kod nas pojavila hiperizgradnja velikih objekata, gde spadaju kako stambene, tako i poslovne jedinice. 

Još 2011. godine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja najavilo je donošenje pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada. Sam pravilnik danas postoji i sačinjen je od 25 članova pravilnika koji govore o urednim odredbama, energetskim svojstvima zgrade i načinima izračunavanja toplotnih svojstava zgrade. Tek nakon što su sve uredbe ovog Pravilnika ispunjene, jedna stambena ili poslovna jedinica dobija energetski sertifikat. 

Pogledajte i sledeće oglase:
NOVOGRADNJA NIŠ


Pored svih potrebnih dozvola koje se tiču same gradnje objekta, energetski sertifikat je potreban kako bi objekat mogao da dobije i krajnju upotrebnu dozvolu. Na ovaj način, dobijanjem energetskog sertifikata, zapravo se sprovodi ispravno i potpuno politika energetske efikasnosti. 

Sam Pravilnik obuhvata sve potrebne delove koji se tiču energetske efikasnosti, od temelja, preko zidova, unutrašnje i spoljašnje stolarije, izolacije, kako unutrašnje, tako i spoljašnje, do samog krova. Zapravo, celokupna građevina, utiče na to da li su energetska svojstva u skladu sa Pravilnikom ili ne. Današnja novogradnja mora da ispuni zakonom propisane standarde i da obezbedi odgovarajuću energetsku efikasnost.


Šta utiče na energetsku efikasnost zgrade?

Svaka zgrada poseduje omotač koji je najvažniji za energetsku efikasnost celokupnog objekta. U tom smislu, objekat je obezbeđen da zimi bude topao, a leti hladan, to jest, omogućuje da se potrošnja potrebnih derivata svede na minimum, a da život i rad u datom objektu bude kvalitetan, udoban i u potpunosti komforan, bez ikakvih odricanja i umanjenja kvaliteta života u njemu.

Pogledajte i sledeće oglase:
NOVOGRADNJA KRAGUJEVAC


Kao što smo već rekli, energetska efikasnost pretpostavlja bolji kvalitet života, a manju potrošnju energije. 

izolacija

Omotač zgrade čine temelji, zidovi, krov, izolacija, prozori i vrata. Svaki od ovih činilaca omotača danas su projektovani na takav način da povoljno utiču na energetsku efikasnost, što znači da bespotrebno ne propuštaju vazduh ili vlagu. Izolacija, spoljašnja, koju predstavlja celokupna fasada, danas je napravljena tako da nije vodopropusna, vetropropusna, pa onemogućava spoljašnjim prilikama da utiču na temperaturu unutar objekta. Isto važi za unutrašnju izolaciju, celokupnu stolariju, ali i same zidove, temelje i krov, kao završni i najbitniji deo celokupnog omotača zgrade.  Budući da se u prethodnim decenijama nisu vršile rigorozne provere upotrebljenog materijala prilikom građenja, nisu postojale verzije današnjih izolacija, a stolarija je većinom bila od drveta, tako je i došlo do prekomerne upotrebe svih derivata za postizanje grejanja, od drveta, uglja, pa do električne energije.

Ogroman njihov utrošak je doprineo smanjenju sirovina, negativan uticaj na životnu sredinu i objekte koje je nekada nemoguće ugrejati ili ohladiti. Usled svega toga, nastala je potreba da se razmišlja i postavi spisak jasno potrebnih stvari kako bi se došlo do energetski efikasnih zgrada. 

Na ovaj način, energetski efikasne zgrade predstavljaju objekte koji odolevaju vanjskim uslovima i temperaturama, bez obzira na period godine, brže dolazi do zagrevanja zimi, a hlađenja leti, potrebno je mnogo manje energije da se do određenih temperatura dođe. Međutim, to se ne odnosi isključivo na temperature vazduha u samim prostorijama. To se, najpre, odnosi i na temperaturu vode, jer je dobro poznato da u kupatilima bez izolacije ili sa lošom izolacijom bojleri brzo budu rashlađeni, teško greju vodu i ostvaruju veliki utrošak električne energije. Klima uređaji, koji su posebno aktuelni u letnjim mesecima, uz kvalitetnu izolaciju i omotač zgrade, rade kratko, a efikasno, te nema potrebe za njihovim višesatnim ili celodnevnim radom u kontinuitetu, jer željena temperatura koja se postigne dugo se održava bez upaljenog uređaja.  

energetska efikasnost

 

Kada je u pitanju topla voda, dodatna prednost je to što se sistem za zagrevanje može povezati sa grejanjem, što umanjuje ili u potpunosti isključuje upotrebu električne energije. Energetska efikasnost se postiže i upotrebom solarnih panela, koji sunčevu energiju pretvaraju u toplotnu, a pored toga, energetska efikasnost se u velikoj meri može ostvariti određenim sistemima grejanja, kao što je podno grejanje, koje funkcioniše na principu vazdušnih ili hidro pumpi, koje za svoje pokretanje koriste prirodne resurse, a umanjeno električnu energiju. Sve zajedno utiče na to da sam kvalitet života bude daleko bolji, komfor se podiže na jedan viši nivo, a svi negativni uticaji na životnu sredinu, samu prirodu, svode se na minimum ili se u potpunosti poništavaju.


Ušteda uz energetsku efikasnost

Finansijski momenat kod energetske efikasnosti zgrada je jako važan. Isto važi i za druge objekte, kao što su poslovni, ili stambeni u obliku manje ili veće kuće. 

Finansijska ušteda se najpre ostvaruje pri potrošnji električne energije, što je posebno izraženo u objektima gde je ona primarni potrošak prilikom zagrevanja, odnosno hlađenja prostora. 

Kako je omotač zgrade kvalitetan, tako se prostorije u njoj brže zagrevaju ili hlade, a dostignuta temperatura se ne raznosi i gubi bespotrebno, što dovodi do manjeg utroška električne energije i manjih mesečnih računa, koji na godišnjem nivou pokazuju ozbiljnu uštedu kod svakog pojedinca. To ukazuje i na manju potrebu za trošenjem drugih sirovina koje se koriste prilikom grejanja, kao što su ugalj, drvo, pelet... Manje količine sirovina su potrebne u zimskim periodima, a ostvaruje se bolje i kvalitetnije grejanje koje dom pretvara u mnogo komforniju oazu za život. Sve finansijske uštede na višemesečnom ili godišnjem nivou, pokazuju ozbiljne brojke koje se mogu usmeriti ka mnogim drugim stvarima. Samim tim se sve više razvija potreba da se uči o energetskoj efikasnosti ne samo u smislu očuvanja životne sredine, već u cilju podizanja celokupnog standarda života.