');
01
Jul

Novi život Zrenjaninskog puta: Šest traka, komotna pešačka staza i biciklistička staza koja povezuje evropski koridor

facebook messenger viber
Žitelji leve obale Dunava, uskoro bi mogli da saobraćajno "prodišu", nakon što je ranije ove godine predstavljena izmena i dopuna plana detaljne regulacije naselja Krnjača, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81.

Prilivom novog stanovništva u poslednje tri decenije, Zrenjaninski put je postao tesan na mestima u kojima se račvaju saobraćajnice ka ulascima u naselja sa ove strane Dunava. Izgradnjom Pupinovog mosta i modernizacijom saobraćajnica u ovom delu Beograda, uviđena je potreba za rekonstrukcijom.

Ranije ove godine, predstavljen je plan u kojem se u naselju Krnjača, planira trasa sa profilom koji sadrži dvosmerni put, u svakom pravcu širine od po 9,5m sa po 3 trake, razdelno ostrvo od 4m, dok će se sa obe strane puta nalaziti pešačke staze, širine 2,5 metra, kao i biciklistička u širini od 1,5 metar. Prema planu, širina pešačkih platoa ispred stanica gradskog prevoza, iznosiće 3 metra.

Biciklisti će na ovaj način, dobiti trasu koja će se se pružati duž Zrenjaninskog puta, i biće deo projekta Evropske unije, odnosno, deo evropske mreže biciklističkih staza.

Teritorija koja je uzeta u razmatranje, u površini od 5,98 hektara, nalazi se desno od Zrenjaninskog puta. Razlog regulacije i dopune plana, krije se u činjenici da je tokom godina pored i u blizini magistralna saobraćajnice Zrenjaninskog puta, izgrađeno dosta neplanskih objekata, zbog kojih je odvijanje saobraćaja u ovom delu, postalo nebezbedno, zbog čega se i javila potreba za kompletnom promenom.

Granicom plana obuhvaćen je deo trase puta na mestu priključka saobraćajnice Nova 61 na Zrenjaninski put, i tom prilikom, ona je u manjoj meri promenjena iz razloga da bi se omogućilo i dalje nesmetano korišćenje poslovnog objekta. Saobraćajno rešenje Nove 61 planira se sa regulacijom širine min 9m, od čega je kolovoz širine 6m i obostrani trotoar širine min 1,5m.

Za pristup pojedinačnim ivičnim parcelama izvan regulacione linije Zrenjaninskog puta gde god je bilo prostornih mogućnosti planirana je pristupna saobraćajnica sa zadnjih strana parcela, a tamo gde nema mogućnosti pristupa se planira sa treće trake Zrenjaninskog puta, piše portal "E-kapija".

Prema urbanističkim parametrima, planirano je da na ovom području bude novih gotovo 8.600 kvadratnih metara BRGP stanovanja, kao i gotovo 68.000 kvadrata komercijalnih sadržaja. Planirano je novih 11 stanova, 27 stanovnika i gotovo 1.400 zaposlenih.

Za sada nije navedeno kada bi radovi na rekonstrukciji trebalo da počnu, pa ni krajnji datum završetka radova.