');
13
Nov

Predstavljen plan za izgradnju nove univerzitetske bolnice Tiršova 2

facebook messenger viber
Trend građenja bolničkih centara, koji je oživeo poslednjih nekoliko godina u Srbiji, nastavlja se kroz još jedan bitan projekat, gradnjom nove univerzitetske dečije klinike "Tiršova 2".

Plan regulacije i izgradnje nove dečije klinike, koja će naći na adresi Deligradska 40, ranije ovog meseca predstavio je grad Breograd na javnoj prezentaciji. Moderna i prostrana građevina, nalaziće se iznad auto-puta Beogad - Niš, čime će znatno biti olakšan i ubrzan dolazak kritičnih pacijenta.

Tiršova 2

Projektom je predviđeno da bolnica ima 117 bolničkih soba u kojima će se naći mesta za 301 krevet, kao i 9 soba za intezivnu negu. Ostale prostorije u sklopu bolnice, činiće dnevna bolnica, jednica intezivne nege, kao i ostale namenske prostorije namenjene lečenju.

Tiršova 2

Što se tiče veličine objekta, planom je predviđeno da se ona prostire na  61.924 kvadratnih metara. Od toga, na podzemne garaže koje će se prostirati na tri nivoa, otići će 21.078 kvadratnih metara, na etaže u suterenu  14.054 m2 dve, dok će se nadzemni deo prostirati na 26.792 kvadratnih metara.

Tiršova 2

Kada se bolnica bude izgradila i bude predala na korišćenje, u njoj će se naći između 800 i 1000 zaposlenih, u zavisnosti od dela dana i smene sa očekivanjem da će najviše ljudstva biti prisutno tokom dana.

Prema planu koji se nalazio na uvidu do 21. oktorbra ove godine u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove, pešački prilaz objektu planiran je iz pravca Kliničkog centra Srbije, odnosno, preko ulice Dr Koste Todorovića, dok će kolski prilaz biti iz prevca Kliničkoč centra i ulice Dr Koste Todorovića, kao i sa auto-puta preko planirane pristupne saobraćajnice.

Tiršova 2 Ambulanta

Što se tiče saobraćajnog pristupa za korisnike i zaposlene planiran je preko planirane pristupne saobraćajnice i Deligradske ulice.

Nosilac izrade projekta je JUP „Urbanistički zavod Beograda”, koje je zahtev za potvrđivanje podnelo u ime investitora – Republike Srbije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima sa sedištem u Beogradu.

Idejno rešenje objekta potpisuje AG-UNS Arhitektonsko-građevinski Institut d.o.o. iz Novog Sada, dok je posao odgovorne projektantkinje dodeljen Ani Radinović dipl.inž.arh.