21
May
Mali stan
privatna arhiva

Šta je sve potrebno za KUPOVINU STANA NA KREDIT?

facebook messenger viber
Kada rešimo da stambeno pitanje rešimo putem kredita pitamo se šta nam je činiti, odakle početi kada se odlučimo i koja nam sve dokumenta trebaju da bismo dobili kredit za kupovinu stana.

Dokumentacija  zavisi od izbora  nekretnine, odnosno od toga da  li je uknjižena  nepokretnost ili nije.

Šta je sve  potrebno  ukoliko se  odlučimo za kupovinu   uknjižene nepokretnosti:

        Dokumentacija klijenta

 1. Zahtev za kreditni proizvod, dobija se  u Banci ili  štampa sa sajta banke
 2. AZ obrazac – Administrativna zabrana obično se  štampa  u dva primerka. Pomenuti obrazac se  overava u obračunskoj službi  poslodavca, dobija se  u Banci ili  štampa sa sajta banke
 3. Potvrda poslodavca o radnom odnosu,  dobija se  u obračunskoj službi poslodavca
 4. Isplatne liste  za poslednja 3 odnosno 6 meseci (zavisi od banaka), dobija se  u obračunskoj službi poslodavca
 5. Promet po tekućem računu za poslednjih godinu dana, listing  prometa  zarade dobija se u banci
 6. Identifikacioni dokument klijenta
 7. Zahtev za osiguranje  kredita  kod NKOSK odnosno Nacionalne službe  za osiguranje stambenih kredita dobija se  u Banci ili  štampa sa sajta banke

  Dokumentacija vezana za nepokretnost

 8. Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti  između prodavca  i kupca (nije obavezna  overa)
 9. Vlasnički list za nepokretnost  koja je predmet  kreditiranja odnosno  zaloge  uglavnom  ne stariji od 15 dana
 10. Procena vrednosti nepokretnosti sačinjena od strane veštaka sa  bančinog spiska prihvatljivih veštaka. Svaka banka ima određeni spisak veštaka  čije se  procene  prihvataju
 11. Identifikacioni dokument prodavca i supružnika ukoliko je  predmetna  nepokretnost  bračna tekovina,  ukoliko nije dokaz o tome ( izvod iz knjige venčanih i dokaz o sticanju vlasništva kako bi se utvrdilo da li je nepokretnost stečena  pre stupanja prodavca  u brak ili Ugovor o poklonu ako je nepokretnost stečena tim putem).

Ukoliko se  odlučimo za kupovinu neuknjižene nepokretnosti:

Ako je objekat u izgradnji- neophodno  je Pored  sve gore navedene  dokumentacije da  prodavac dostavi  Građevinsku dozvolu za  zgradu  u kojoj se  nalazi  predmetni stan kao i  Potvrdu  o lokacijskoj dozvoli,

Ako je  u pitanju stan  koji nije  u izgradnji, a  neuknjižen je  pored svega gore  navedenog  neophodno je dostaviti i čitav sled  dokumentacije  koja prati vlasništvo od investitora  zgrade do sadašnjeg  vlasnika/prodavca.

Sve gore  pomenuto je osnovna dokumentacija  koja je neophodna  za  podnošenje  zahteva.  Postoji  i dodatna dokumentacija  koja  može naknadno da se  traži  prilikom  analize i razmatranja  konkretnog zahteva od strane  finansijske analize,  Pravnog sektora, RISK-a.