24
Oct

Tržište novogradnje u Novom Sadu

Poslednjih nekoliko godina došlo je do ekspanzije novogradnje u Novom Sadu i okolini. O kretanju i razvoju tržišta novogradnje, novim trendovima kao i kretanju cena razgovarali smo sa gospodinom Vladimirom Šojićem direktorom prodaje i marketinga u kompaniji Galens Invest.

Razvoj tržišta novogradnje u zadnjih nekoliko godina doživljava ekspanziju, naročito posle ekonomske krize, posle koje su se filtrirali developeri koji su uspeli da konsoliduju svoje poslovanje i prilagode se novonastalom tržištu. Obzirom da je ostao manji broj investitora, a potražnja se konstantno povećava iz godine u godinu, razvoj tržišta je konstantan. Takodje na povećanje potražnje uticu i makroekonomska kretanja u vidu istorijske niske vrednosti EURORIBOR-a, smanjivanje kamata za stambene kredite kao i negativne kamate za oročenu štednju.

Grad polako počinje da se širi prema predgrađima ali sporijim tempom jer širenje zavisi od same potražnje koja je trenutno koncipirana za već urbanizovane delove grada.
Cene za novogradnju, za stanove na redovnim etažama se kreću od 1050evra/m2 do 2500evra/m2, gledajući od oboda grada prema samom centru.
Novi trendovi u izgradnji se ogledaju u poboljšanju kvaliteta izgradnje i implementacijom novih materijala i fasada, takodje i u izgradnji energetski efikasnih zgrada, objašnjava Vladimir Šojić iz Galens Invest-a.

gradiliste05.jpg
Novi Sad je ustoličen kao univerzitetski grad u koji svake godine dolazi veliki broj studenata koji u većem procentu ostaju da žive u gradu nakon studija, pronalazeći zaposlenje, samim tim i novi stambeni prostor sto daje veliki potencijal tržištu novogradnje i planiranim investicijama za izgradnju novih stambenih objekata.
Značajan pomak trzista u Novom Sadu je potreba za kvalitetnim poslovnim i office prostorima, energetski efikasnim i projektovanim u A klasi kancelarijskih prostora u open space modelu. Veliki broj inostranih firmi kao i sve veci IT sektor zahteva takve prostore, tako da je procena da će u narednom periodu grad doživeti ekspanziju u tom delu novogradnje.

Najčitanije iz magazina
Vidite više