18
Feb

SKUPŠTINA STANARA - čemu služi i koji je njen značaj?

Ako ste se tek doselili u vaš novi stan i treba da idete na sastanak skupštine stanara, a nikada niste bili, ovde možete da saznate kako to izgleda i šta možete da očekujete od tog sastanka.

Ko čini skupštinu stanara?

Skupštinu stanara čine svi vlasnici stanova u toj zgradi. 

Moguće je da umesto vlasnika stana na sednicu ode i drugi stanar tog istog stana, ako je to odobrio vlasnik stana. 

Ako je stan pod zakupom, zakupac može da ide na sednice skupštine stanara, sem ako vlasnik nije rekao suprotno. 

Bilo da je član porodice ili zakupac na sednici stanara, ako je vlasnik odobrio, to lice može da glasa o odlukama koje donosi skupština stanara. 

Ako je jedan čovek vlasnik više stanova ili poslovnih prostora u istoj zgradi on ima onoliko glasova koliko ima stanova. 

Takođe, ako je neko vlasnik garaže on ima pravo glasa, ali samo na one odluke koje se tiču garažnog dela zgrade.

Ukoliko ste trenutno u fazi kupovine stana, pogledajte našu ponudu stanova u celoj Srbiji i izaberite grad u kome želite da kupite stan:
PRODAJA STANOVA


Odluke koje donosi skupština stanara 

Skupština stanara je dužna da zaposli upravnika zgrade, odnosno da izaberu nekoga od stanara te zgrade da bude upravnik ili da zaposle profesionalnog upravnika. Vrlo je važno da skupština stanara izabere upravnika kako im ne bi Opština dodelila prinudnog upravnika. 

Skupština stanara može da uzima kredit u ime stambene jedinice. Za to mora da bude saglasno dve trećine članova skupštine stanara. 

Sve odluke o pripajanju, dograđivanju ili nadgrađivanju zgrade moraju proći razmatranje skupštine stanara. Ako neki stanar želi da sredi stan u potkrovlju zgrade ili pripoji vešernicu svom stanu, onda se skupština stanara skuplja i glasa za ili protiv toga. Ako je skupština stanara odlučila da sredi neki deo zgrade ili pripadajuće zemljište zgrade, mora se odlučiti o visini naknade za te aktivnosti. To se takođe postiže glasanjem skupštine stanara o odgovarajućoj cifri.

Ako želite da iznajmite stan u nekom od gradova Srbije, pogledajte našu kompletnu ponudu:
IZDAVANJE STANOVA

 

Za većinu ovih odluka mora da se složi dve trećine skupštine stanara, pogotovo za kredit, nagrađivanje, pripajanje i odlučivanje i biranje upravnika zgrade ili profesionalnog upravnika. 


Šta ako se ne pojavljujete na sednicama skupštine stanara?

Sednice stanara se sazivaju po potrebi, odnosno kada treba da se donese neka odluka. Sednica bi trebalo da bude održavana minimum dva puta godišnje. 

Ako niste mogli da odete na jednu ili dve uzastopne sednice stanara, a niste mogli da se javite nikome možete i dalje da idete na sastanke, ali ako se to desi i treći put i opet se nikome ne javite, skupština stanara će smatrati da ste nedostupni. To znači da se vaš glas neće uračunati u kvorum. 

Kvorum je broj vlasnika stanova koji imaju pravo glasa, a ako niste u kvorumu onda nemate ni pravo glasa za bilo kakve odluke koje se donose u vezi vaše zgrade. 

Obaveštenje o održavanju sednice, datum, vreme i mesto treba da budu na vidnom mestu u zajedničkim delovima zgrade, kao što je ulaz zgrade ili hodnik. Ako niste videli ili niste bili obavešteni o održavanju sednice to bi trebalo i da kažete. Ako ste bili sprečeni da budete na sastancima, a znali ste kada se i gde održavaju, javite nekom od vlasnika kako bi znali da niste u mogućnosti da prisustvujete. Kada opet budete u prilici da idete na sastanke skupštine stanara ili da pošaljete nekog člana porodice koji živi sa vama ili zakupca onda se kvorum povećava za vaš glas i možete opet glasati. 


Održavanje zgrade i obaveze koje ima skupština stanara

Jedan od poslova skupštine stanara jeste da, zajedno sa upravnikom, učestvuju u tekućem i investicionom održavanju zgrade. Ako stanari ne održavaju svoju zgradu i zbog toga stambena jedinica postane štetna po zdravlje i život ljudi onda održavanje zgrade preuzima Opština. 

Obavezno je da svaki vlasnik, odnosno svaki stan plaća održavanje zgrade. Pored vlasnika stana, održavanje zgrade plaćaju i vlasnici poslovnih prostora, garaža i bilo kojih delova koji pripadaju zgradi. Vlasnici plaćaju, u zavisnosti od broja stanova, određenu sumu novca za tekuće održavanje zgrade. U zavisnosti od površine stana vlasnici plaćaju i investiciono održavanje. 

Rekonstrukcija fasada

 

Naravno, u održavanje zgrade spada i plaćanje upravnika zgrade, plaća se suma određena skupštinom stanara upravniku zgrade. Ako profesionalni upravnik održava zgradu plaća se cena koju određuje lokalna samouprava. 

Plaćanje svih naknada za održavanje zgrade se uplaćuje na tekući račun stambene zajednice ili na lični tekući račun lica koje održava zgradu ili upravnika zgrade. Kako bi se uplaćivalo na lični tekući račun zaposlenog to mora da stoji u ugovoru koji je potpisan sa zaposlenim. 


Ko saziva skupštinu stanara?

Skupštinu stanara saziva upravnik zgrade. Ako zgrada još uvek nema svog upravnika zgrade, predsednik skupštine stanara treba da sazove prvu skupštinu stanara gde će odlučiti ko će biti upravnik zgrade. 

Ako zgrada nema svog predsednika skupštine stanara, onda sednicu može da sazove bilo koji vlasnik stana ili poslovnog prostora. Uglavnom se predsednik skupštine stanara bira za upravnika zgrade, ali to ne mora uvek da bude slučaj. Uvek se može izabrati novi upravnik zgrade. Nakon ove prve sednice gde je izabran upravnik zgrade on će sednicu sazivati kada je to potrebno. 

Potreba za sednicama se javlja kada nešto treba da se odluči za šta je nadležna skupština stanara. Sazivanje sednice upravnik može sam da obavi ili da ga neki od vlasnika zamoli da to uradi. Kao što je već napomenuto u gornjem delu teksta, obaveštenje o održavanju sednice treba da se nalazi na vidnom delu zajedničkih prostorija zgrade. 

zgrada Beograd

 

Obaveštenje o održavanje sednice može da se obavi i elektronskim putem, možete da pošaljete email svim članovima skupštine stanara, da objavite na nekoj zajedničkoj stranici ili ako imate brojeve telefona svih članova možete im poslati poruku ili ih pozvati. 

Datum, vreme i mesto održavanja sledeće sednice treba da bude objavljeno bar tri dana pre sednice kako bi svi imali vremena da vide i da se organizuju kako bi došli. Na obaveštenju treba i da stoji čime će se ta sednica baviti. 

Ako je potrebno da se oko nečega glasa, to treba da bude i napisano i da se obaveste članovi skupštine stanara kako treba da glasaju. Ako glasaju usmeno to mogu da rade na licu mesta, odnosno dok traje sednica, ali ako je potrebno da to urade u pisanoj formi ili elektronskim putem oni bi to trebali da urade pre sednice. Objašnjenje o tome kako treba da izgleda njihov glas treba da stoji na obaveštenju o održavanju sednice. 


Šta ako nisu ispunjeni uslovi za održavanje sednice skupštine stanara?

Ako se na sazvanu sednicu nije pojavilo dve trećine skupštine stanara onda ta sednice mora da bude ponovljena jer se bez dve trećine stanara ne mogu donositi odluke. 

Ponovno sazivanje skupštine stanara može da se obavi najranije tri dana nakon neodržane sednice, a najkasnije trideset dana nakon neodržane sednice. Sednica treba da ima isti dnevni red, sa istim načinom glasanja. Ova sednica se zove ponovljena sednica i za nju je karakteristično da je potrebna jedna trećina članova skupštine stanara za donošenje odluka. 

Pročitajte još tekstova:
UPRAVNIK ZGRADE - ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI
GDE JE NAJBOLJE KUPITI STAN U BEOGRADU?
VEČITA DILEMA - STAROGRADNJA ILI NOVOGRADNJA

 

Sada ste upućeni u to kako izgleda jedna sednica skupštine stanara, kako treba da se ponašate, koje su vaše obaveze i prava. Ako neko krši ove obaveze ili ste vi uskraćeni za vaša prava uvek možete da se žalite skupštini stanara, upravniku ili Opštini. 

Ako vi imate nešto za šta vam je potrebno sazivanje sednice skupštine stanara uvek možete da zamolite upravnika zgrade da je sazove. 

I za kraj, savetujemo vam da uvek dobro razmislite o odlukama koje donosite jer je svaki glas veoma bitan, pogotovo kada se naiđe na situaciju gde su mišljenja prilično podeljena.