17
May
Šta je BRAČNI UGOVOR i šta omogućuje?

Institut bračnog ugovora uveden je u naše pozitivno zakonodavstvo Porodičnim zakonom Republike Srbije iz 2005. god. Osnovni razlog jeste da se supružnicima omogući da svoje imovinskopravne odnose urede drugačije nego što ih uređuju dispozitivne odredbe Porodičnog prava.

04
Mar
Realizacija kupoprodaje i kako je “preživeti”

Kupoprodaja nekretnine je jedan od najlepših i najuzbudljivijih događaja u životu. Sasvim sigurno i jedan od najstresnijih, naročito kad potraje duže od planiranog vremena. Kod mnogih klijenta koji traže odgovarajući stan ili se trude da prodaju svoj, posao koji mesecima “stoji u mestu“, stvara osećaj nervoze i utisak da neće ostvariti ono što su planirali.

01
Feb
Susvojina i zajednička svojina – Pravite li razliku?

Susvojina i zajednička svojina se u mnogome razlikuju a ono što im je zajedničko jeste pravo svojine dva ili više lica na jednoj stvari (u našem slučaju – nekretnini) koja nije fizički podeljena. 

16
Jan
Kamate za stambene kredite neće se menjati do 2022. A ONDA?

Kamata za ukupno 90.000 stambenih kredita u Srbiji neće se znatnije menjati sve do 2022. godine. Nakon toga, trenutna mesečna rata od 250 evra mogla bi u narednim godinama da poraste do 60-ak evra.

18
Oct
Kupovina nekretnine od više suvlasnika

Neretko se dešava da se stan, kuća ili zemljište na osnovu ostavinske rasprave raspodeli na više lica koji postaju suvlasnici nekretnine. Na šta treba obratiti pažnju kada se kupuje nekretnina sa više suvlasnika objašnjava nam advokat Davor Jevremović.

18
Sep
Kupovina nekretnina od suvlasnika i “pravo preče kupovine”

Advokat Davor Jevremović pojašnjava nam šta je to „pravo preče kupovine“ i šta se dešava kada jedan od suvlasnika imovine reši da proda svoj suvlasnički deo. Prodaja i kupovina nepokretnosti najčešći je način sticanja vlasništva na nepokretnosti. Kao takva, kupoprodaja je regulisana Zakonom o prometu nepokretnosti uz primenu Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa i Zakona o obligacionim odnosima.

04
Sep
NOVI ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR – Šta tačno možete da očekujete?

Važeći Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 08.06.2018. uvodeći novine koje obećavaju da će katastar, najzad postati ono što je oduvek trebalo da bude – servis građana (za koje je odlazak u ovu instituciju, često predstavljao noćnu moru…)

13
Aug
Najveće dileme u kupoprodaji nekretnina – Drugi deo

Kupoprodaja nekretnina je uzbudljiv proces pun dilema za obe strane. Naravno, to ne znači da dileme treba da predstavljaju noćnu moru za kupce ili prodavce! Kao neko ko je u ovom poslu preko 18 godina, videla sam puno slučajeva u kojima se ljudi “izgube” u panici ili ih neodlučnost natera na pogrešan potez. Nažalost, te pogrešne odluke su ih ponekad koštale mnogo novca ili su jednostavno ostali bez nekretnine koja bi im bila idealna.

02
Aug
Najveće dileme u kupoprodaji nekretnina – Prvi deo

Kupoprodaja nekretnina je uzbudljiv proces pun dilema za obe strane. Naravno, to ne znači da dileme treba da predstavljaju noćnu moru za kupce ili prodavce! Kao neko ko je u ovom poslu preko 18 godina, videla sam puno slučajeva u kojima se ljudi “izgube” u panici ili ih neodlučnost natera na pogrešan potez. Nažalost, te pogrešne odluke su ih ponekad koštale mnogo novca ili su jednostavno ostali bez nekretnine koja bi im bila idealna.

13
Jul
Ugovor o zakupu stana

Preporučljivo je ugovor zaključiti u pisanoj formi, jer se na drugi način teško može dokazati da je ugovoreno bilo šta, iz čega mogu proizaći brojne nesuglasice i sporovi između zakupodavca i zakupca...

15
Jun
Kupovina stana u izgradnji

Prilikom kupovine stana u izgradnji, svaki kupac treba znati da kupovina stana u izgradnji može biti rizik, s obzirom da isti nije uknjižen.

22
May
Procena tržišne vrednosti nekretnine

Tržišna vrednost je onaj novčani iznos za koji se predmetna nepokretnost može razmeniti, podrazumevajući slobodno tržište i dobru informisanost svih učesnika u prometu. Onaj ko daje procenu vrednosti mora osim stručnosti i da je nezavisan od uticaja zainteresovanih strana u postupku(kupaca ili prodavaca).