30
Nov
PRODAVCI BEZ STRAHA: Neuknjižene, ali legalne nekretnine SE MOGU PRODAVATI!

Vlasnici čija imovina nije upisana u katastar, neće moći da prodaju svoje objekte - vest je koja se nedavno pojavila među agentima za nekretnine, a "Blic" je istražio ove tvrdnje i uz pomoć Javnobeležničke komore Srbije utvrdio da to - nije tačno. Istina je da pri procesu uknjiženja postoje dve novine koje će građanima umnogome olakšati.

18
Oct
Kupovina nekretnine od više suvlasnika

Neretko se dešava da se stan, kuća ili zemljište na osnovu ostavinske rasprave raspodeli na više lica koji postaju suvlasnici nekretnine. Na šta treba obratiti pažnju kada se kupuje nekretnina sa više suvlasnika objašnjava nam advokat Davor Jevremović.

18
Sep
Kupovina nekretnina od suvlasnika i “pravo preče kupovine”

Advokat Davor Jevremović pojašnjava nam šta je to „pravo preče kupovine“ i šta se dešava kada jedan od suvlasnika imovine reši da proda svoj suvlasnički deo. Prodaja i kupovina nepokretnosti najčešći je način sticanja vlasništva na nepokretnosti. Kao takva, kupoprodaja je regulisana Zakonom o prometu nepokretnosti uz primenu Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa i Zakona o obligacionim odnosima.

04
Sep
NOVI ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR – Šta tačno možete da očekujete?

Važeći Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu 08.06.2018. uvodeći novine koje obećavaju da će katastar, najzad postati ono što je oduvek trebalo da bude – servis građana (za koje je odlazak u ovu instituciju, često predstavljao noćnu moru…)

13
Aug
Najveće dileme u kupoprodaji nekretnina – Drugi deo

Kupoprodaja nekretnina je uzbudljiv proces pun dilema za obe strane. Naravno, to ne znači da dileme treba da predstavljaju noćnu moru za kupce ili prodavce! Kao neko ko je u ovom poslu preko 18 godina, videla sam puno slučajeva u kojima se ljudi “izgube” u panici ili ih neodlučnost natera na pogrešan potez. Nažalost, te pogrešne odluke su ih ponekad koštale mnogo novca ili su jednostavno ostali bez nekretnine koja bi im bila idealna.

02
Aug
Najveće dileme u kupoprodaji nekretnina – Prvi deo

Kupoprodaja nekretnina je uzbudljiv proces pun dilema za obe strane. Naravno, to ne znači da dileme treba da predstavljaju noćnu moru za kupce ili prodavce! Kao neko ko je u ovom poslu preko 18 godina, videla sam puno slučajeva u kojima se ljudi “izgube” u panici ili ih neodlučnost natera na pogrešan potez. Nažalost, te pogrešne odluke su ih ponekad koštale mnogo novca ili su jednostavno ostali bez nekretnine koja bi im bila idealna.

13
Jul
Ugovor o zakupu stana

Preporučljivo je ugovor zaključiti u pisanoj formi, jer se na drugi način teško može dokazati da je ugovoreno bilo šta, iz čega mogu proizaći brojne nesuglasice i sporovi između zakupodavca i zakupca...

15
Jun
Kupovina stana u izgradnji

Prilikom kupovine stana u izgradnji, svaki kupac treba znati da kupovina stana u izgradnji može biti rizik, s obzirom da isti nije uknjižen.

22
May
Procena tržišne vrednosti nekretnine

Tržišna vrednost je onaj novčani iznos za koji se predmetna nepokretnost može razmeniti, podrazumevajući slobodno tržište i dobru informisanost svih učesnika u prometu. Onaj ko daje procenu vrednosti mora osim stručnosti i da je nezavisan od uticaja zainteresovanih strana u postupku(kupaca ili prodavaca).

17
Apr
Saveti kod kupovine stana u nadogradnji

Stanovi u nadogradnji predstavljaju stanove koje investitori zidaju na postojećim objektima i predstavljaju nadogradnju već uknjiženih objekata ili objekata koji su u postupku legalizacije (naknadnog dobijanja gradjevinske dozvole).

13
Mar
Da li stranci mogu kupovati nekretnine u Srbiji

Naravno da mogu i procedura je vrlo jednostavna. Jedino je neophodno da postoji reciprocitet - što znači da naši državljani takođe u toj zemlji odakle strano lice dolazi mogu posedovati nekretninu. Kod stranih pravnih lica je malo drugačije - potrebno je takođe da imaju registrovanu delatnost ovde, da imaju poslovni račun i na njih se odnose isti poreski propisi kao za domaća pravna lica. Više o ovoj temi napisao nam je advokat Davor Jevremović.

09
Mar
Refundacija PDV-a - Moguća samo ako je prodavac – investitor u sistemu PDV-a

Šta je sve potrebno od dokumenata i ko može da ostvari pravo na povraćaj PDV-a