16
Jul
Shutterstcok

Pod kojim uslovima stranci mogu da kupuju nekretnine u Srbiji

facebook messenger viber
Strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije mogu, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji republike Srbije koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti.

U skladu sa  Zakonom  o Osnovama Svojinskopravnih odnosa (“Sl.list SFRJ”,br.6/80 I 36/90, “Sl.list SRJ”, br.29/96 I “Sl.glasnik RS, br.115/2005 –dr.zakon) prema članu 82.  Strana fizička i pravna lica mogu sticati pravo svojine na pokretnim stvarima kao i domaća lica.

Strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije može, pod uslovima uzajamnosti, sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i državljanin Republike Srbije.
Odnos uzajamnosti znaci da i naši državljani isto tako i u toj zemlji odakle dolazi strani državljanin mogu posedovati nekretninu.

Veća ponuda nekretnina i atraktivne lokacije čini beogradsku novogradnju privlačnom i strancima. Jeste da oni uglavnom kupuju za gotovinu, ali to povećano interesovnaje naravno bankarima nije promaklo, pa su već izašli sa posebnom ponudom stambenih kredita za nerezidente.

Sve više stranaca se odlučuje da kupi nekretninu u Srbiji. Bankari čak daju stambene kredite za nerezidente, ali sa nešto višim kamatama nego za državljane Srbije, piše RTS.

- Što se tiče dokumentacije za kredit, ona je manje više kao i za naše klijente kao i za srpske državljene koji apliciraju ovde u Srbiji, procenjujemo rizik na osnovu prihoda, na osnovu ugovora o zaposlenju. Što se tiče obezbeđenja kredita, to je nekretnina koje klijenti kupuju uz naravno obavezno učešće, navodi Velibor Savić, direktor u Api banci.

Na stanogradnju kovid kriza izgleda nije mnogo uticala - promet nekretnina je 2020. godine porastao za dva procenta, a obim gradnje oko osam odsto. I cene kvadrata rastu, a tri od četiri prodata stana kupuju se za gotovinu.

- To je zakonom regulisano i regulisano je da samo zemlje koje imaju reciprocitet sa republikom Srbijom, njeni građani mogu biti vlasnici nekretnina u Srbiji. Od zemalja gde ne postoji reciprocitet i gde nije moguća kupovina stanova, to su Makedonija, Iran, Indija... U ovom trenutku između 10 i 15 odsto naših stanara čine nerezidenti", navodi Bojan Bulatović, direktor prodaje "Beograda na vodi".

Nekretnine u inostranstvu najviše kupuju Rusi i Kinezi. Rusi na primer sada i u Srbiji mogu da podignu kredit, pod uslovma sličnim onima koje dobijaju u svojoj zemlji, a u ponudi imamo i luksuzne stanove po njihovoj meri, piše RTS.

Sve to nameće pitanje da li je realno uz sadašnje propise očekivati da naši gradovi poprime raznolikost stanovništva Njujorka ili Londona i kada se može očekivati propis kojim će biti uređeno prebivalište čija investicija pređe određeni iznos. Grci imaju program pod nazivom zlatna viza koji garantuje trajno prebivališe onima koji ulože više od 250.000 evra u nekretnine. Amerikanci garantuju trajno prebivališe za kupce nekretnina vrednih milion i više dolara.