12
Nov
kredit
RAS Srbija

Koji su uslovi za dobijanje stambenih kredita?

facebook messenger viber
Poznato je da danas možete pazariti neku nekretninu tako što ćete za nju platiti gotovinom - bilo svojom ušteđevinom bilo podizanjem kredita u banci. Što se tiče prodavca nekretnina, njemu je apsolutno svejedno na koji način ćete regulisati isplatu, dok se kupcima svakako više isplati prva varijanta tj. kada ne moraju da pozajmljuju novac od banke i da se dodatno zadužuju.

Statistički podaci idu u prilog tome da građani Srbije do krova nad glavom danas najčešće dolaze podizanjem stambenih kredita kako bi došli do gotovog novca i tako kupili željenu nekretninu. 

Svi oni koji skorije planiraju da započnu sa procedurom realizacije stambenog kredita sigurno imaju na umu nekoliko pitanja. U nastavku teksta fokus ćemo staviti na objašnjenje osnovnih pojmova vezanih za dobijanje kredita kao i na uslove za realizaciju istog.

Iz ugla banke, šta zapravo predstavlja stambeni kredit?

Stambeni kredit spada u grupu kredita koji se odobravaju na dugi rok (10 i više godina) i namenjeni su isključivo za kupovinu neke nekretnine (stana ili kuće), kao i za izgradnju i adaptaciju stambenog objekta. 

Skoro da ne postoji banka koja ne nudi ovu vrstu pozajmice fizičkim licima, pa je borba za svakog budućeg korisnika kredita evidentna. Neke od njih se već uveliko reklamiraju putem medija, promovišući povoljne uslove za odobrenje kredita po fiksnoj kamatnoj stopi itd. 

Pre nego što podignete stambeni kredit u nekoj banci, savetujemo vas da se dobro informišete koja banka nudi najbolje uslove za vas jer je reč o pozajmici koju ćete morati da isplaćujete nekoliko narednih godina.

Kako do stambenog kredita? Koji su uslovi za odobrenje?

Svakako najbitnije pitanje koje može zanimati sve one koji planiraju kupovinu nekretnine na ovaj način jeste koji se uslovi moraju ispuniti da bi uopšte započeli sa procedurom odobravanja i ušli u sam proces realizacije. 

Banka je veoma obazriva kada se radi o odobravanju stambenih kredita pa će pre nego što vas obavesti da li ste uopšte dobar kandidat za podizanje kredita proveriti nekoliko bitnih informacija vezanih za vaša primanja, radni staž i sl.

Najpre se ispituje kreditna sposobnost 

Kada zatražite kredit od neke poslovne banke, prvo što će ispitati jeste vaša kreditna sposobnost. Kreditna sposobnost je zapravo finansijska sposobnost dužnika da redovno izmiruje mesečne obaveze nakon odobrenja kredita, tačnije da banci plaća glavnicu i pripadajuću kamatu svakoga meseca. 

Kada se ocenjuje kreditna sposobnost u obzir se uzimaju mesečna primanja potencijalnog korisnika kredita (neke banke tolerišu minimalnu zaradu u dinarskoj protivvrednosti, dok je kod nekih uslov za dobijanje kredita plata veća od minimalca). Takođe, gleda se zaduženost po kreditnoj kartici, dozvoljen minus, kao i to da li budući dužnik ima možda još neki kredit koji mu se odbija od mesečne zarade i slično. 

Ukoliko se desi da nemate dovoljan iznos mesečnih primanja koji se od izabrane banke zahteva da imate, u tom slučaju od pomoći vam može biti solidarni dužnik. Solidarni dužnik može biti bilo koja vama bliska osoba (supružnik, rođak ili prijatelj) tj. svako ko ispunjava uslove koji su propisani za budućeg korisnika kredita. 

Bankarski službenik zadužen za odobravanje stambenih kredita će na osnovu izveštaja kreditnog biroa dati završnu ocenu i obavestiti klijenta da li je kreditno sposoban za ulazak u proceduru.

Shuterstock (procena nekretnine-compressed) procenitelj nekretnina

Određeni uslovi koji se tiču zaposlenja 

Naravno, jedan od bitnijih uslova za podnošenje zahteva za obradu kredita jeste da sa poslodavcem imate sklopljen ugovor na neodređeno vreme i da u istoj firmi radite određeni vremenski period (tri ili više meseci, u zavisnosti od toga kakva je politika banke).

Učešće je nešto što se podrazumeva

Politika banke je takva da bi se dobio stambeni kredit, kupac nekretnine mora da izdvoji određenu sumu novca za učešće koje u većini banaka danas iznosi 20% od ugovorene kupoprodajne vrednosti nekretnine. Narodski rečeno, reč je o kapari koju dužnik isplaćuje banci i koja je ništa drugo nego garancija da će korisnik kredita u buduće redovno izmirivati dospele obaveze po kreditu. 

Tako na primer, ako uzimate kredit u vrednosti od 80.000 evra, a obavezno učešće iznosi 20%, to praktično znači da banka plaća prodavcu nekretnine iznos od 64.000 evra dok mu vi dajete preostalih 16.000 evra (onoliko koliko treba da izdvojite za učešće). 

Da li postoje određena ograničenja kada je reč o starosnoj dobi budućeg korisnika stambenog kredita?

Odgovor je - postoje! Danas svako lice koje ima minimum navršenih dvadeset godina života može biti podnosilac zahteva za odobrenje stambenog kredita. Bitno je da se ne pređe limit tako da poslednja rata dospeva do sedamdesete godine starosti, mada i tu postoje razne opcije u zavisnosti od same banke. 

Da li korisnik kredita mora posedovati tekući račun u banci u kojoj podiže kredit?

Većina se sigurno pita da li je obavezno prebaciti račun u onu banku koja će vam odobriti kredit. To za neke banke nije obavezan uslov. Ipak, dužnik može imati povoljnije uslove ukoliko je klijent banke tj. prima platu preko banke od koje je uzeo stambeni kredit. Jedna od pogodnosti je svakako niža kamatna stopa koja se obračunava na glavnicu mesečne rate. 

Pixabay spavaca soba

Da li su potrebni žiranti za odobravanje kredita?

Odgovor je – ne! Nekada davno, žiranti su bili obavezni prilikom odobrenja stambenog kredita i bili su neka vrsta garancije za njegovo uredno vraćanje od strane dužnika. Danas to nije slučaj. 

Što više informacija znate, to bolje za vas

Stambeni krediti nekima mogu izgledati prilično konfuzno i dramatično, naročito kada je u pitanju bankarska terminologija. Ipak, ukoliko se na vreme informišete o svim bitnijim stvarima koje se tiču uslova i postupka dobijanja kredita, nemate razloga za brigu. 

Sama kupovina stana je investicija koja se uglavnom kupuje jednom u životu. Zbog toga je važno pronaći adekvatnu nekretninu koja će ispuniti sve vaše zahteve, ali isto tako i ispoštovati sve tražene uslove od strane poslovne banke koja će vam odobriti stambeni kredit. 

Najpre sagledajte sve svoje mogućnosti, pokušajte da napravite okvirnu kalkulaciju i sami izračunajte ratu kredita. Tako ćete biti spremniji i lakše ćete razumeti sve što se od vas bude tražilo prilikom obrade kredita. 

Sve banke na svojim sajtovima imaju detaljno opisane uslove za realizaciju kredita kao i jasno definisanu dokumentaciju koje ćete morati da pribavite i priložite banci.